Khơi dậy phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Trường THCS Mỹ Phước A đã tổ chức hội giảng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt của ...