Trường THCS Mỹ Phước A được thành lập vào năm 2010. Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, bằng ý chí, nghị lực, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo, trường đã hoàn thành nhiệm vụ trăm năm trồng người, nhà trường từng bước có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, đạt được nhiều thành tích trong công tác giáo dục:

          1. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

          Hiệu trưởng: Thầy Trần Minh Thuần

          Phó Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Quang Hưng

          TT. Tổ Văn phòng: Cô Bùi Ngọc Trúc

          TT. Tổ Sử - Địa - GDCD: Cô Phạm Thị Ánh Nguyệt

          TT. Tổ Toán-Lý: Thầy Danh Ngọc Mỹ

          TT. Tổ Văn - NN: Cô Trần Thị Ngọc Thơ

          TT. Tổ Hóa - Sinh - Thể: Thầy Nguyễn Tấn vàng

          2. VỀ MẶT ĐOÀN THỂ

          Chi bộ: gồm 14 đảng viên. Bí thư chi bộ: Đ/c: Trần Minh Thuần

          Chủ tịch Công đoàn: Đ/c: Lê Hữu Nam

          Bí thư Chi đoàn: Đ/c Trần Quốc Liền

          Tổng phụ trách Đội: Thầy Dương Thanh Tuấn

          3. VỀ GIÁO VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN

          Giáo viên và công nhân viên trong nhà trường:  bao gồm 28 CB-GV-CNV.

          4. VỀ HỌC SINH

          Có 4 khối, với 09 lớp học (khối 6: 2 lớp; khối 7: 3 lớp; khối 8: 2 lớp, khối 9: 2 lớp) Tổng số HS toàn trường là: 210 học sinh.

         Chắc chắn rằng, với hệ thống cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, và ngày càng được trang bị hiện đại, cùng với đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có điều kiện tự hoàn thiện chuyên môn và lòng yêu nghề, ham thích ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, khoa học giáo dục, trường THCS Mỹ Phước A  không ngừng nâng cao chất lượng dạy học – giáo dục. Các thế hệ thầy và trò trường THCS Mỹ Phước A sẽ phát huy truyền thống của thế hệ cha anh viết tiếp những trang sử vẻ vang của ngành, làm đẹp thêm truyền thống “Dạy tốt - Học tốt”, và là niềm tự hào của thầy, trò và nhân dân của quê hương đất nước.