Monday, 21/09/2020 - 09:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Phước A
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC PGD MỸ TÚ NĂM 2019
Văn bản liên quan