Thursday, 01/10/2020 - 10:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Phước A
QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ , CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRỰC THUỘC UBND HUYỆN MỸ TÚ
Văn bản liên quan