Thursday, 27/02/2020 - 22:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Phước A
NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ,CÔNG CHỨC,VIÊN CHỨC,NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
Văn bản liên quan