- Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên trường THCS Mỹ Phước A tuyển sinh thông qua trực tuyến. Nay nhà trường tổ chức tuyển sinh thông qua hình thức trực tuyến. Thông qua ...