Friday, 20/07/2018 - 15:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Phước A
 • Phạm Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sử_Địa_GDCD
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Tấn Vàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sinh_Thể Dục
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Thị Ngọc Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Văn_Ngoại ngữ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Ngọc Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn_Ngoại ngữ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Danh Ngọc Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Toán _Lí_Tin
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: